Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Communicatieproducten voor collectieven

Nu de gebiedsprocessen met de provincie en andere gebiedspartijen (grotendeels) zijn afgerond en veel collectieven op het punt staan zich formeel op te richten, wordt ook de communicatie naar de buitenwereld steeds belangrijker. Denk aan communicatie naar en met de provincie als opdrachtgever, de samenwerking met gebiedspartijen en vooral de (potentiele) deelnemers van het collectief.
 
Voor het opzetten van een goede communicatie zijn een aantal producten ontwikkeld die collectieven daarbij kunnen helpen. De producten zijn te zien als een gereedschapskist: benut wat op dat moment nodig / zinvol is.

  1. Communicatiematrix
  2. Tips voor ronde tafel overleg
  3. Flyer deelnemers ANLB
  4. Tekstvoorstel uitnodigingsbrief informatiebijeenkomst
  5. Voorbeeld persbericht informatiebijeenkomst
  6. Powerpoint presentatie informatiebijeenkomst
  7. Tekstvoorstel uitnodigingsbrief voorintekening
  8. Sjablonen nieuwsbrief collectieven
  9. Tekstvoorstel nieuwsbrief collectieven
  10. Format communicatieplan

Aangeraden wordt om eerst de bijbehorende toelichting op alle producten te lezen.