Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Intekeninstructie

Het intekenen van de beheerpakketten in SCAN-GIS is de basis voor de contracten met de deelnemer, de betalingen aan de deelnemer maar ook de verantwoording van de beschikking. Het is daarom belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt. Hiervoor is de volgende informatie beschikbaar:

  1. Een intekeninstructie voor het correct intekenen van de beheerpakketten in SCAN-GIS conform de voorwaarden vanuit het bedrijfspercelenregister van de RVO.nl en de controles in het veld door de nVWA.
  2. Daarnaast een eerste algemene uitwerking van de controles op het beheer in het kader van de beschikking inclusief de verantwoording van gefaseerd of periodiek beheer en de uitvoering van de controles in het veld. Een gedetailleerde uitwerking van de controle werkwijze in het veld is nog niet beschikbaar. Deze wordt op dit moment uitgewerkt in samenwerking met de RVO.nl/nVWA. Deze afstemming is noodzakelijk om interpretatieverschillen over de uitvoering van het beheer in het veld te voorkomen.