Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten beheermonitoring

Voor het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden ook nieuwe monitoringssystemen opgezet. Het gaat om twee systemen:

  1. Beleidsmonitoring
    Deze is vooral bedoeld om te kijken of het overheidsgeld goed is besteed, dus of het nieuwe stelsel effectief en efficient is. De overheid is verantwoordelijk voor de beleidsmonitoring en betaalt deze ook zelf. 
  2. Beheermonitoring
    Deze monitoring is vooral bedoeld om als collectief meer inzicht te krijgen in de effecten van het beheer en om het beheer eventueel te kunnen bijstellen. De beheermonitoring is de verantwoordelijkheid van het collectief, en valt onder de overheadkosten.

SCAN heeft 3 protocollen opgesteld voor de beheermonitoring: voor weidevogels, voor akkervogels en voor 'overige soorten' (de soorten die kenmerkend zijn voor de leefgebieden droge en natte dooradering). Het protocol is een handreiking hoe de beheermonitoring het best kan worden opgezet.
 
Aangeraden wordt om de bijbehorende toelichting eerst te lezen.