Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten beheerstrategie en beheerplan

De gebiedsaanvraag is de basis voor het aanvragen van de subsidie ANLB vanaf 2016. De gebiedsaanvraag wordt gebaseerd op het collectief beheerplan, dat het collectief opstelt als onderdeel van de achterdeur. Echter voordat het collectief een beheerplan kan opstellen, is het handig om in voorbereiding op de voorintekening een gebiedseigen aanpak uit te werken in de vorm van een beheerstrategie.
 
Voor het opstellen van een beheerstrategie en een collectief beheerplan, zijn een aantal producten ontwikkeld die collectieven daarbij kunnen helpen:

 1. Voorbereiding van de gebiedsaanvraag
 2. Toelichting flexibiliteit van het beheer
 3. Checklist beheerstrategie
 4. Soortenfiches (product BIJ12, te vinden op het Portaal Natuur en Landschap)
 5. Soorten - pakkettentabel, inclusief stappenplan
 6. Toelichting beheerpakketten en adviestarieven
 7. Overzicht beheerpakketten ANLB (te vinden onder Beheerpakketten en adviestarieven op deze Kennisbank)
 8. Tarieven ANLB (te vinden onder Beheerpakketten en adviestarieven op deze Kennisbank)
 9. Werkwijze beheerpakket legselbeheer
 10. Handleiding maatwerkpakketten (concept)
 11. Format beheerplan
 12. Handreiking criteria leefgebieden en beheertypen (product BIJ12, te vinden op het Portaal Natuur en Landschap)

Aangeraden wordt om eerst de bijbehorende toelichting op alle producten te lezen.