Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten contractvormen

Het collectief krijgt te maken met diverse contractvormen. Behalve de beheerafspraken met de deelnemers van het collectief, zullen de meeste collectieven ook werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Naast de ANV’s kunnen dit zelfstandige ondernemers (zzp-ers) of bijvoorbeeld financieel administratieve dienstverleningskantoren zijn. Ook vrijwilligers zullen bij veel collectieven een belangrijke rol vervullen.
 
SCAN biedt hiervoor een aantal producten ter ondersteuning aan:

  1. Model beheercontract tussen collectief en deelnemer
  2. Model voor tussentijdse wijzigingen van het beheercontract
  3. Model contract voor een collectief dat werkzaamheden laat uitvoeren door derden
  4. Overzicht van mogelijke arbeidsovereenkomsten tussen collectief en opdrachtnemer
  5. Model voor een overeenkomst met vrijwilligers
  6. Notitie voorbereiding beheercontracten
  7. Vraag en antwoord contracten (versie 5 november 2015)

 
Documenten die betrekking hebben op het contract tussen collectief en beheerder kunnen zodanig in het SCAN-ICT systeem geïntegreerd worden zodat ze automatisch door het systeem gegenereerd worden. Voor het model voor tussentijdse aanpassing van het beheercontract wordt nog een werkwijze ontwikkeld die tot zo min mogelijk administratieve handelingen leidt.