Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten gebiedsaanvraag

De gebiedsaanvraag is de basis voor het aanvragen van de subsidie ANLB. Voor het indienen van de gebiedsaanvraag zijn een aantal producten ontwikkeld die collectieven daarbij kunnen helpen:

  1. Model formulier gebiedsaanvraag ANLB2016 (product BIJ12, te vinden op het Portaal Natuur en Landschap)
  2. Toelichting bij de gebiedsaanvraag (product BIJ12, te vinden op het Portaal Natuur en Landschap)
  3. Werkwijze invullen gebiedsaanvraag
  4. Modelformat bijlage gebiedsaanvraag
  5. Adviezen gebiedsaanvraag
  6. Checklist gebiedsaanvraag

Daarnaast zijn enkele al eerder aangeboden producten van belang bij het opstellen van de gebiedsaanvraag:

  • Adviestarieven beheerpakketten
  • Rekentool + toelichting landschapspakketten
  • Overzicht beheerpakketten per cluster en beheerfunctie

Deze producten zijn op de Kennisbank te vinden onder 'Beheerpakketten en richttarieven'.