Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten gebiedsproces / kansenkaart

Om als agrarisch collectief een goede bijdrage te kunnen leveren aan het gebiedsproces voor het natuurbeheerplan 'nieuwe stijl', zijn een aantal producten ontwikkeld die daarbij kunnen helpen:

  1. Beschrijving gebiedsproces
  2. Stappenplan gebiedsproces (opstellen kansenkaart)

Aangeraden wordt om eerst de bijbehorende toelichting te lezen.