Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten keuzetraject

Om het keuzetraject voor agrarische collectieven te ondersteunen, zijn een aantal producten ontwikkeld die daarbij kunnen helpen:

  1. Organisatiemodel agrarisch collectief
  2. Profielschets agrarisch collectief
  3. Keuzemodel taakverdeling
  4. Financiële onderbouwing overheadkosten agrarisch collectief
  5. Keuzemodel juridische rechtsvorm (deze producten vindt u hier)

Aangeraden wordt om eerst de bijbehorende toelichting op alle producten te lezen.
 
Inmiddels zijn hier ook functieprofielen aan toegevoegd:
 
6. Functieprofielen medewerkers
7. Taakverdeling i.r.t. medewerkers en bestuur (zie ook product 3.)