Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten Voorintekening

Bij de voorintekening wordt de eerste inventarisatie voor het opstellen van het beheerplan uitgevoerd. Agrarisch grondgebruikers wordt gevraagd waar hij welke beheerpakketten (locaties en hectares per pakket) vanaf 2016 op zijn grond wil gaan uitvoeren.
 
De resultaten van de gesprekken met de potentiele deelnemers agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) worden ter plekke vastgelegd in de digitaal beschikbare voorintekentool. Deze afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring en vormen de basis voor het eventuele beheercontract.
 
Het is goed om de potentiele deelnemers ANLb te informeren over het collectief en het vernieuwde stelsel. Hiervoor heeft SCAN een informatieformulier opgesteld dat u daarvoor kunt gebruiken.