Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Rekentool landschapspakketten achterdeur

In het ANLB2016 is het uitgangspunt dat het collectief bij landschapsbeheer alleen betaald krijgt voor daadwerkelijk uitgevoerd beheer. SCAN heeft daarop in Excel een rekentool ontwikkeld waarin de landschapspakketten uit het overzicht beheerpakketten verder zijn uitgesplitst, met adviesvergoedingen voor gebruik aan de achterdeur. Hiermee kan het collectief een vergoeding bepalen gebaseerd op de werkzaamheden die daadwerkelijk gaan plaatsvinden gedurende de beheerperiode.
 
Deze rekentool is op 20 mei 2015 toegelicht op een bijeenkomst in Arnhem en Assen. De presentatie vindt u hieronder. Eind juni 2015 is een aangepaste rekentool voor een beheertermijn van 6 jaar beschikbaar gekomen. In juli 2016 is een rekentool beschikbaar gekomen voor een beheertermijn van 5 jaar. Deze kan, zoals in de toelichting verder is uitgewerkt, gebruikt worden voor de uitbreiding bij de gebiedsaanvraag. 

  • Presentatie bijeenkomst 20 mei (in pdf)
  • Rekentool landschapspakketten 6-jarig (versie 1.2 dd. 25-6-2015)
  • Rekentool landschapspakketten 5-jarig (versie 2.1 dd. 20-7-2016)
  • Toelichting tarieven landschap + rekentool (versie 1.2 d.d. 25-6-2015)

In de rekentool worden een aantal definities gebruikt:

  • Eindkap: hieronder valt ook het afzetten van hakhout, al dan niet met behoud van overstaanders
  • Tussenkap: hierbij gaat het om dunningen
  • Jaarlijks beheer: dit betreft bijvoorbeeld werkzaamheden om de uitlopers over het raster heen weg te snoeien (let wel, dit jaarlijks beheer moet wel daadwerkelijk aantoonbaar beheer omvatten)