Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Toelichting DAW en KRW

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan bijdragen aan het realiseren van diverse waterdoelen. Belangrijke waterdoelen zijn verwoord in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 
 
In onderstaande documenten kunt u meer lezen over de KRW en het DAW en uitwerking hiervan op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.