Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Uitnodiging beheerdersdag 2016

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse dag rondom beheer van bos, natuur en landschap in Nederland. Een dag boordevol actualiteit, kennisuitwisseling en ontmoeting. Je kunt kiezen uit een ruim aantal lezingen, workshops en excursies, over de goed gevulde infomarkt struinen of een kijkje nemen bij de demonstratie van diverse machines. Kortom: deze dag is een must als je geïnteresseerd bent in het beheer van bos en natuur!
 
Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en aanmelden! 

Trainingen ‘effectief en efficiënt besturen’ goed bezocht

Aan de training: effectief en efficiënt besturen’ hebben in totaal 44 bestuurders deelgenomen van 28 collectieven. In de training kwam de bestuurlijke organisatie aan bod, met als belangrijkste discussies de relatie tussen ANV’s en collectieven en de kwaliteit van het bestuur. Daarnaast was er aandacht voor valkuilen zoals teveel uitvoeringszaken doen als bestuur of juist op afstand zitten, de bureaucratie, het complexe systeem en de financiën. Verder is aandacht besteed aan projectmatig werken en effectief vergaderen.

Reactie staatssecretaris Van Dam op brief BoerenNatuur.nl

Op 16 maart jl. heeft Alex Datema namens BoerenNatuur.nl een brief gestuurd naar Staatssecretaris Van Dam met als onderwerp 'Knelpunten effectiviteit en efficiency ANLb'. 

Inmiddels heeft BoerenNatuur.nl een reactie ontvangen op deze brief. 

Veldwerkplaats 20 juli: bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden: mengsels en beheer

 

STERK GROEIEND AANTAL WEIDEVOGELS DOOR EXTRA AANDACHT VANUIT INRICHTING EN BEHEER

Sinds enige jaren vindt er monitoring plaats bij de golfplaatplasdras langs de Marense Kooi in weidevogelgebied de Beerse Overlaet.  Het golfplaatmodel houdt in dat er droge én natte delen te vinden zijn op één perceel,
De resultaten van 2015 overtroffen wederom de resultaten van de jaren ervoor; met als knaller twee broedende zomertalingen. Op de andere ‘nieuwe’ plasdrassen zien zijn vergelijkbare ontwikkelingen waarneembaar. 

Veldwerkplaatsen van het OBN - 14 juni 2016

OPEN GRASLAND, BEHEER KRUIDENRIJK EN VERNAT GRASLAND

Sprekers:
Wim Schippers (Aardewerk advies), Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga) en Mark Kuiper (Natuurbeleven)
Wat is kruidenrijk grasland en hoe moet het eruitzien om de doelsoorten te beschermen. Hoe is pitrus of witboldominantie bij op te lossen?

PROGRAMMA (Zie bijlage voor alle informatie)
Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
10.00 uur: Welkom en voorstelronde
10.15 – 12.30 uur: Lezingen

Controle-instructie - toelichting

Collectieven hebben in het ANLb2016 een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en worden daar op afgerekend door de provincie. Om de gemaakte afspraken in de gebiedsaanvraag te kunnen nakomen is het zaak dat elk collectief inzicht heeft in het uitgevoerde beheer en op welke manier afspraken tussen collectief en beheerder worden nagekomen. Hiervoor heeft elk collectief in het kwaliteitshandboek een schouw- of controleprocedure beschreven.

Aangepaste werkwijze meldingen en wijzigingen: waar mogelijk kortere termijnen

Alle wijzigingen in beheer moeten tenminste 14 kalenderdagen voor aanvang aan RVO.nl zijn doorgegeven. Dit is een harde voorwaarde die ook in de ANLb-regeling is vastgelegd. De overheid begrijpt echter wel dat deze 14 dagen termijn de flexibiliteit van met name het weidevogelbeheer fors inperkt voor de collectieven.

De ANLb dag 24 maart 2016: Een vliegende start

‘Lerend beheren en lerend organiseren’, dat was het thema van de landelijke ANLb dag die als titel had ‘Een vliegende start’. Ongeveer 200 vertegenwoordigers van collectieven, ANV’s en andere stakeholders uit het ANLb kwamen op 24 maart bijeen in Nijkerk om van gedachten te wisselen over dit thema. Na de ingang van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap op 1 januari 2016 was er sprake van een vliegende start: de recent gevormde en gecertificeerde collectieven geven inmiddels uitvoering aan het beheer.

Pagina's