Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aangepaste versie beheerpakketten en adviestarieven 2016

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het overzicht beheerpakketten ANLB en de bijbehorende adviestarieven. De belangrijkste wijzigingen in deze versie 1.4 zijn:

  • Akkerbouwpakketten: aanpassingen in de tarieven en de aanvullende beheervoorschrifen i.r.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • Landschapspakketten: pakket 20 (hakhoutbeheer) en 21 (beheer van bomenrijen) zijn nieuw, evenals de bijbehorende tarieven
  • Enkele pakketten zijn uitgebreid met aanvullende 'sub'pakketten om daarmee enkele maatwerkverzoeken te bedienen
  • Een aantal fouten in de pakketten zijn hersteld, evenals wat tekstuele aanpassingen ter verduidelijking van de voorwaarden
  • Voor de beheereisen is de verwijzing naar de Catalogus Groenblauwe Diensten anders geformuleerd

De adviestarieven vormen het maximum, om tot een reële beheervergoeding voor de landschapspakketten te komen, worden op zeer korte termijn een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin het (dan beschikbare) rekenmodel wordt toegelicht. Dit rekenmodel helpt collectieven om de werkelijke kosten te bepalen voor de landschapselementen die kenmerkend zijn voor hun werkgebied. Standaard het maximum kiezen is niet verstandig.
 
Hier op de Kennisbank vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf aan de slag te gaan met de beheerpakketten en bijbehorende adviestarieven, zoals onder meer een toelichting op de beheerpakketten en adviestarieven, en een notitie over legselbeheer.
 
Heeft uw collectief behoefte aan aanpassingen aanvullingen in de beheerpakketten? Neem dan contact op met uw regionaal projectleider om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.