Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Trainingen ‘effectief en efficiënt besturen’ goed bezocht

Aan de training: effectief en efficiënt besturen’ hebben in totaal 44 bestuurders deelgenomen van 28 collectieven. In de training kwam de bestuurlijke organisatie aan bod, met als belangrijkste discussies de relatie tussen ANV’s en collectieven en de kwaliteit van het bestuur. Daarnaast was er aandacht voor valkuilen zoals teveel uitvoeringszaken doen als bestuur of juist op afstand zitten, de bureaucratie, het complexe systeem en de financiën. Verder is aandacht besteed aan projectmatig werken en effectief vergaderen. Als laatste is gekeken naar de toekomst: betrokkenheid van leden, nieuwe rollen voor het collectief, de transitie in de landbouw. Veel collectieven willen ook daar meer aandacht aan gaan besteden, maar nu staat het goed op orde brengen van het huidige systeem centraal.
Meer informatie over de trainingen is te vinden in het volgende document.