Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Veldwerkplaats 20 juli: bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden: mengsels en beheer

 
Akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld belangrijk leefgebied zijn voor akkervogels en een heel scala aan insecten die een belangrijke ecosysteemdienst verzorgen. De bloemen trekken niet alleen bestuivers aan maar ook natuurlijke vijanden die plagen kunnen onderdrukken. Deze plaagbestrijdende insecten staan ook wel bekend als Functionele Agro Biodiversiteit. Om aan al deze functies te voldoen is een goede mengselkeuze en het juiste beheer van cruciaal belang. In deze veldwerkplaats komen zowel ecologische als beheertechnische aspecten aan bod. Hoe moet je als boer/collectief zulke randen aanleggen om ze te kunnen laten fungeren als ecologische infrastructuur voor soorten. Hoe is het aanleggen en beheer van akkerranden duurzaam in te passen in het bouwplan van een akkerbouwer. Welke overwegingen zijn hierbij van belang?
 
Programma
·         Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
·         10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
·         10.15 – 12.30 uur: Lezingen
 
Akkerranden en natuurlijke plaagbestrijding  
Frans van Alebeek (Wageningen UR / PPO-glastuinbouw)
 
Akkerranden en bestuivers
Jeroen Scheper (Wageningen UR)
 
Bloemenmengsels en beheer
Spreker nog niet bekend
 
·         12.30 – 13.15 uur: Lunch
·         13.15 - 15.30 uur: Veldbezoek met als onderwerp  Akkerranden in de agrarische bedrijfsvoering Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch Collectief)
 
Datum: Woensdag 20 juli
Locatie: Omgeving Lelystad
Meer informatie is te vinden op www.veldwerkplaatsen.nl