Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Veldwerkplaats 28 september: Natte dooradering en waterkwaliteit

Beheer natte dooradering en waterkwaliteit

 
Nieuw voor de collectieven zijn dit jaar de watermaatregelen. Hoe moeten deze beheerpakketten voor de natte dooradering worden beheerd? De maatregelen vallen vaak samen met die van de KRW en de SNL zoals natuurvriendelijke oevers en flauwere oevers. Maar zijn de eisen van alle beleidsinstrumenten in overeenstemming met die van de natte dooradering? Welke knelpunten zijn er nog meer voor soorten van de natte dooradering en hoe kunnen die worden verholpen? Wat weten we al van die knelpunten en bijbehorende oplossingen en wat nog niet? Zijn daar regelingen voor? Wat is het effect van baggeren op de grote modderkruiper, op bittervoorn? Wat zijn de knelpunten van natuurvriendelijke oevers en gefaseerd baggeren inde agrarische bedrijfsvoering? Op al deze vragen zal tijdens deze veldwerkplaats worden ingegaan.
 
Programma
·         Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
·         10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
·         10.15 – 12.30 uur: Lezingen:
                                            Aanleggen van natuurvriendelijke oevers
                                            Maurice Kruk (Bureau mens en groen)
                                            Monitoren van soorten van natte dooradering
                                            Fabrice Ottburg (Alterra)
                                            Meten van waterkwaliteit in kader van KRW
                                            Wim Twisk (HHSK)
·         12.30 – 13.15uur: Lunch
·         13.15 – 15.30 uur: veldbezoek
 
Het beheer van natuurvriendelijke oevers
Bert de Groot (biologisch melkveehouder en hoogheemraad HDSR)
De sprekers van de ochtend zullen ook hierbij aanwezig zijn om vragen in het veld te beantwoorden.
 
Datum: Woensdag 28 september
Locatie: Kamerik