Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Dynamiek met graag wat ruimte voor creativiteit

In Landwerk, het tijdschrijft voor de inrichting van het landelijk gebied, staat een interview met SCAN projectdirecteur Walter Kooy.
 
Klik hier om het interview te lezen.

Kennisbehoefte voor professionalisering in beeld gebracht

Als eerste stap op weg naar het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat, zijn in de eerste helft van 2013 tien werkconferenties georganiseerd met betrokkenen: agrarisch natuurverenigingen, maar ook diverse natuurorganisaties, waterschappen en provincies.
 
Deze extra nieuwsbrief gaat in op de resultaten van deze bijeenkomsten, met name de kennis die nodig is om door te ontwikkelen naar een professionele organisatie.

 

Informatiefolders specifiek voor ANV's en hun leden

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat in 2016 veranderen. ANV's zijn druk bezig met de voorbereidingen en de oprichting van agrarische collectieven. Wat er precies gaat veranderen en welke voordelen dat zich met zich meebrengt is niet voor iedereen altijd even helder. Daarom heeft SCAN een tweetal folders ontwikkeld, specifiek voor ANV bestuurders en voor de leden van ANV's als deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 

3 collectieven van start in Groningen

Drie gebiedscollectieven in Groningen zijn officieel van start gegaan tijdens een bijeenkomst van agrarische natuurverenigingen, BoerenNatuur en provincie Groningen in Tolbert.  De collectieven Noord-Groningen, Oost-Groningen (ANOG) en West-Groningen krijgen meer verantwoordelijkheid in het verbeteren van de resultaten van het agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer treedt vanaf 2016 in werking.

Landelijke ANV-dag in het teken van de collectieven

De landelijke ANV-dag op 8 april staat dit jaar geheel in het teken van de praktische uitvoering van het professionaliseringstraject met de agrarische collectieven. 
 
Meer informatie over deze dag vindt u hier.

Draagvlak vergroten voor landschap in beweging

Samenwerken: eigenlijk doen de Achterhoekse Agrarische natuurverenigingen (ANV’s) al jaren niet anders. Twee jaar geleden besloten ze die samenwerking formeel gestalte te geven in de vorm van VALA, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Nu stomen ze lekker door en worden ze een collectief in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016  (ANLb2016). De aanpak: het landschap blijven ontwikkelen voor biodiversiteit én boer, maar vooral voor het draagvlak.
 

Plattelandscoöperatie wordt één van de vier Limburgse collectieven

Wat eind jaren negentig begon als milieuwerkgroep van LLTB-boeren, is anno 2014 uitgegroeid tot een volwassen coöperatie. De tijd heeft niet stil gestaan, maar het doel van de Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio is in 18 jaar tijd nauwelijks veranderd: de brug vormen tussen boerderij en maatschappij. Vier jaar geleden maakte de coöperatie als gebiedscoördinator Weidevogelbeheer voor het eerst kennis met de collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer.

Programma van Eisen eerste stap naar certificering collectieven

IPO / BIJ12, de provincies en het ministerie van EZ hebben een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin staan de eisen verwoord waaraan de collectieven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor certificering. Certificering is noodzakelijk de rol van collectief op te kunnen pakken.

Waar gaan we in 2014 mee aan de slag?

Het jaar 2013 stond in het teken van de collectiefvorming: samen met buur-ANV’s verkennen in welke samenstelling en op welke schaal een collectief het best kan functioneren. In het eerste half jaar van 2014 kunnen collectieven de volgende stappen zetten:
 
 
Januari - maart

Meer taken voor Landschapsbeheer in collectieven?

Er zal ook na 2016 een plek zijn voor het vrijwillige landschapsbeheer. Misschien zijn er voor Landschapsbeheer zelfs meer taken dan nu. Dat zegt Walter Kooy naar aanleiding van het feit dat per die datum het agrarisch natuur- en landschapsbeheer naar de collectieven van agrariërs gaat. Kooy werkt voor de zes agrarische koepels (verenigd in de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer, SCAN) momenteel aan een professionalisering van de op te richten collectieven van agrariërs die het natuurbeheer willen gaan uitvoeren. 

Pagina's