Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Staatssecretaris Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

Er komt een plan van aanpak weidevogels dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld. Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat een belangrijke rol spelen in dit plan. Die collectieven vormen de kern van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari 2016 van start gaat. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maandag 30 november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Vacature: projectcoördinator bij ANV Drenthe

ANV Drenthe is op zoek naar een project coördinator. ANV Drenthe is de uitvoeringsorganisatie voor Het Drents Collectief voor wat betreft het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Verder is ANV Drenthe als vereniging zeer actief op het gebied van innovatieve projecten voor haar leden en andere geinteresseerden.
 
Reageren op de functie kan tot en met 30 december. 
 
Voor meer informatie, zie www.anvdrenthe.nl.

Update beheerpakketten: versie 1.5c is beschikbaar

Eerder is versie 1.5b van het Overzicht beheerpakketten ANLB op de site geplaatst. Er zijn nog een tweetal aanpassingen doorgevoerd in de huidige versie 1.5c. 
 
Het gaat alleen wijzigingen in pakket:

Collectieven van ANV’s zijn aan zet

Artikel Nieuwe Oogst - 21-11-2015 - collectieven in Brabant ontvangen beschikkingen

Op 1 januari komt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in een nieuwe fase. Op die datum gaan de contracten in die boeren hebben gesloten op grond van het nieuwe stelsel. Voortaan hebben ze niet meer te maken met de RVO, maar met het collectief van agrarische natuurverenigingen in hun regio.

In Zeeland kreeg het ene collectief al een maand geleden de definitieve beschikking van de provincie in huis. Vorige week volgde Brabant. Wat verandert er?

Bijgewerkt overzicht beheerpakketten per beheerfunctie / cluster van beheer activiteiten

In juli 2015 is een uitgebreide tabel 'Overzicht beheerpakketten per cluster van beheeractiviteiten en beheerfuncties' op deze website geplaatst. Inmiddels deze tabel opnieuw bijgewerkt, waardoor beter zichtbaar is welk beheerpakket binnen elk leefgebied voor een bepaalde beheerfunctie en/of cluster van beheeractiviteiten kan worden ingezet.
 

Mogelijkheden voor extra 'achterdeur'pakketten in SCAN-GIS

Een aantal collectieven hebben aangeven behoefte te hebben aan extra varianten van de achterdeurpakketten. Het gebruik van extra pakketten via een Z-code is daarvoor geen geschikte mogelijkheid, aangezien SCAN-GIS de beheerpakketten met een Z-code niet kan valideren.
 

Informatie fiscale behandeling collectieven beschikbaar

SCAN heeft heeft een aantal producten ontwikkeld met informatie over fiscale zaken zoals BTW, fiscale winstbelasting en de fiscale behandeling van vacatiegelden voor de bestuurders en vrijwilligers.
 

Notitie vraag en antwoord contracten beschikbaar

In de week van 21 t/m 25 september 2015 zijn drie landsdelige bijeenkomsten georganiseerd over de diverse contracten die het collectief zal sluiten. De belangrijkste vragen en opmerkingen uit de bijeenkomsten zijn in deze notitie weergegeven.
 

Update beheerpakketten: versie 1.5b is beschikbaar

Eerder deze maand is versie 1.5 van het Overzicht beheerpakketten ANLB op de site geplaatst. Oplettende collectieven hebben echter nog een aantal kleine foutjes ontdekt, deze zijn nu ook gecorrigeerd in versie 1.5b. 
 
Het gaat alleen om kleine foutjes in pakket:

Certificaten aan 40 agrarische collectieven uitgereikt

Alle collectieven met hun certificaat ANLb2016

Op donderdagmiddag 15 oktober ontvingen alle veertig collectieven hun certificaat collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit gebeurde na afloop van het landelijke collectievenberaad, het bestuurlijk overleg van alle agrarische collectieven. Het certificaat is een belangrijk ijkpunt op weg naar het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016).

Pagina's