Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Overstappen tot en met 15 november 2015 mogelijk bij RVO.nl

De deadline voor het opzeggen van de doorlopende SNL-contracten is opgeschoven naar 15 november. Dit houdt in dat wanneer een deelnemer zijn SNL-contract voortijdig wil beëindigen om mee te kunnen doen met het ANLb vanaf 2016, hij tot en met 15 november 2015 de tijd heeft om zijn SNL-contract op te zeggen. Oorspronkelijk was deze datum 1 november.
 

Update beheerpakketten: versie 1.5 is gereed

Het Overzicht beheerpakketten is geactualiseerd, versie 1.5 is nu beschikbaar. In dit overzicht zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals:

Notitie voorbereiding beheercontracten beschikbaar

Om het traject van beschikking tot definitief contract efficient te laten verlopen en de werkwijze tussen de verschillende veldmedewerkers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, heeft collectief Midden Overijssel samen met Brandhof Natuur & Platteland een instructie voor de veldmedewerkers opgesteld. Deze SCAN notitie is een bewerking van de instructie van het collectief. 
 

Provincie Utrecht geeft beschikkingen af

De provincie Utrecht heeft als één van de eerste provincies afspraken gemaakt met collectieven die natuur in agrarisch gebied gaan beheren. In dit nieuwe systeem gaan zeven collectieven maatregelen uitvoeren voor bijvoorbeeld weidevogels, landschapselementen en boerensloten. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het natuurbeheerplan 2016.
 

Intekeninstructie SCAN-GIS beschikbaar

Het intekenen van de beheerpakketten in SCAN-GIS is de basis voor de contracten met de deelnemer, de betalingen aan de deelnemer maar ook de verantwoording van de beschikking. Het is daarom belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt. Hiervoor is inmiddels informatie beschikbaar, deze vindt u hier

 

Real-time koppeling SCAN-GIS en RvO.nl 14 oktober gereed

De SCAN software modules zijn de afgelopen maanden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste wijziging is de real-time koppeling van SCAN-GIS met de systemen van RvO.nl. Deze koppeling zorgt ervoor dat het collectief kan werken met actuele perceelsgegevens van RvO.nl en het systeem de intekening direct kan controleren en valideren. Dat betekent dat het collectief direct een signaal krijgt wanneer de intekening conflicteert met bijvoorbeeld het type beheer, oppervlakte of eigendom/gebruik op basis van de perceelsregistratie bij RvO.nl.

Overzicht agrarische collectieven en contactgegevens

Plattegrond agrarische collectieven

Bijgevoegd de definitieve kaart met collectieven. Tevens een overzicht met de contactgegevens per collectief.

 

Symbolische overhandiging contract Drents Collectief

Op 1 januari 2016 start landelijk de nieuwe aanpak van het Agrarisch Natuurbeheer. Deze subsidie is bedoeld voor agrarische ondernemers die landbouwgrond willen gebruiken voor bijvoorbeeld weide- of akkervogels of voor de inrichting van randen langs houtwallen, waterlopen en poelen. De provincie Drenthe geeft niet langer subsidie aan individuele boeren, maar sluit een contract met één overkoepelende organisatie van samenwerkende boeren, het Drents Collectief.
 

Collectieven kunnen niet zonder 'sociaal kapitaal' van ANV's

De ANV’s zijn het ‘sociale startkapitaal’ van de nieuwe collectieven voor agrarisch natuur- en Iandschapsbeheer, stellen onderzoekers van Alterra Wageningen UR. De rol van de ANV’s is doorslaggevend voor het succes van het nieuwe stelsel.
 

Uitnodiging demo- en werkdag SCAN-GIS en SCAN-OFFICE

Maandag 5 oktober 2015: Groningen, Friesland en Drenthe
Locatie: Gebouw LTO Noord in Drachten
Tijdstip inloop vanaf 9.00 uur. Start 9.30 tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 16.00 uur
 
Dinsdag 6 oktober 2015: Overijsel, Gelderland en Flevopolders
Locatie: De Cantharel Van der Valk: Van Golsteinlaan 20, 7339 GT te Apeldoorn
Tijdstip inloop vanaf 9.00 uur. Start 9.30 tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 16.00 uur
 
Donderdag 8 oktober: Noord en Zuidholland en Utrecht

Pagina's