Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Landelijke beheerdersdag op 25 september

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse dag rondom beheer van bos, natuur en landschap in Nederland, georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, samen met diverse partners. Een dag boordevol actualiteit, kennisuitwisseling en ontmoeting.
 
Het programma zit elk jaar vol actualiteit, maar biedt ook alle gelegenheid om bij te praten met vakgenoten. U kunt kiezen uit een ruim aantal lezingen, workshops en excursies. Er is een goed gevulde infomarkt aanwezig en ook wordt het gebruik van diverse machines gedemonstreerd.
 

Meldingsformulier overstappers SNL beschikbaar op mijn.rvo.nl

In juni was op onze website al een nieuwsbericht te vinden dat Brussel goedkeuring gaf aan de mogelijkheid voor deelnemers van SNL om (onder voorwaarden) over te stappen naar de gebiedsaanvraag van het collectief.
 

Bijgewerkte tabellen beheerpakketten per beheerfunctie / cluster

De tabel 'Overzicht beheerpakketten per cluster van beheeractiviteiten en beheerfuncties' is uitgebreid, waardoor beter zichtbaar is welk beheerpakket binnen elk leefgebied voor een bepaalde beheerfunctie en/of cluster van  beheeractiviteiten kan worden ingezet. De koppeltabel en het natuurbeheerplan blijven hier echter leidend in, het is daarom altijd verstandig om bij bijzonderheden of uitzonderingen in beiden te checken en/of hiervoor contact op te nemen met de regionaal projectleider van SCAN.
 

Vrijstelling van BTW voor collectieven

Eind juni heeft de Inspecteur van de belastingdienst Utrecht op verzoek van het Ministerie van Financien in een brief antwoord gegeven op het vraagstuk rond de BTW heffing voor collectieven. Daarvoor heeft het collectief Ark en Eemlandschap als casus gediend. De conclusie van de Belastingdienst is dat over het ontvangen subsidiebedrag geen BTW afgedragen hoeft te worden.
 

Naamgeving toelichting mozaiekbeheer gewijzigd

Collectief Ark & Eemlandschap heeft een mogelijkheid uitgedacht en uitgewerkt om de kosten te vergoeden die een deelnemer op bedrijfsniveau maakt voor het plannen / inpassen en uitvoeren van het mozaiekbeheer open grasland. Het collectief is vrij om te bepalen of zij deelnemers aan mozaiekbeheer deze extra kosten willen toekennen.  
 

Update rekentool landschap beschikbaar

In versie 1.1 van de rekentool en de toelichting daarop was, onder voorbehoud van definitieve afstemming met RvO.nl, aangegeven hoe de intekening in SCAN-GIS gedaan moet worden van de elementen waarvan de beheervergoeding voor de deelnemer normaliter per strekkende meter of per stuk wordt uitgedrukt. In het overleg met RvO.nl is vervolgens gebleken dat intekenen op basis van forfaitaire breedtes niet mag. Het intekenen moet op basis van werkelijke oppervlakten gebeuren.
 

Adviezen bij het invullen van de gebiedsaanvraag

SCAN heeft al enige tijd een aantal producten beschikbaar gesteld die collectieven kunnen helpen bij het opstellen van de gebiedsaanvraag. Op basis van vragen die door een aantal collectieven zijn gesteld, is daarop een aanvullend product gemaakt met allerlei adviezen bij de diverse onderdelen van het aanvraagformulier. 
 
Dit advies is hieronder te downloaden, en is ook op de Kennisbank te vinden bij de andere documenten over de gebiedsaanvraag.

Doorlopers binnen begrenzing ANLB16 mogen overstappen

Na diverse gesprekken in Brussel is er inmiddels goed bericht: deelnemers van de SNL die een beheercontract hebben dat nog doorloopt na 1 januari 2016 én binnen de nieuwe begrenzing ANLb2016 liggen, mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag van het collectief. Voorwaarde hierin is dat een deelnemer die zijn SNL-contracten voortijdig opzegt, ook daadwerkelijk terugkomt in de gebiedsaanvraag en het beheerplan van het collectief vanaf 1 januari 2016.
 

Voorbeeld beschikking gebiedsaanvraag

Op Portaal Natuur en Landschap is nu een voorbeeld te vinden van een positieve subsidiebeschikking op de gebiedsaanvraag.
 
Klik hier om de model beschikking te bekijken.

Mogelijkheid voor toeslag mozaiekbeheer open grasland

Collectief Ark & Eemlandschap heeft een mogelijkheid uitgedacht en uitgewerkt voor een toeslag voor mozaiekbeheer. Deze toeslag is een vergoeding voor de kosten die op bedrijfsniveau worden gemaakt voor het plannen / inpassen en uitvoeren van het mozaiekbeheer open grasland. Het collectief is vrij om te bepalen of zij deelnemers aan mozaiekbeheer deze toeslag willen toekennen. 
 

Pagina's