Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Provinciale vogelinformatie beschikbaar

Onlangs is provinciale vogelinformatie op de website van Sovon geplaatst. De informatie is te vinden via het menu 'Vogelinfo' op www.sovon.nl of direct via deze link: www.sovon.nl/provincies.
 

Veel nieuwe SCAN producten beschikbaar

Op de SCAN Kennisbank zijn weer veel nieuwe SCAN producten te vinden. Zo zijn formats, handleidingen en protocollen opgeleverd op het gebied van:

Aankondiging werksessies begrotingsformat

SCAN heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de collectieven hun organisatiekosten voor de komende beheerperiode kunnen begroten. Dit model wordt toegelicht tijdens werksessies van 20 maart t/m 1 april.
 
De werksessie is bedoeld voor:

Even voorstellen: de agrarische collectieven!

SCAN ondersteunt 40 agrarische collectieven bij hun professionaliseringstraject. Het gaat om 39 regionale collectieven en één landelijk collectief.
 
Op de kaart in onderstaande bijlage kunt u de spreiding van de collectieven over Nederland zien.
 

Jaar in beeld: wat deed SCAN in 2014?

Jaarverslag SCAN 2014

2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering van de collectieven krijgt steeds meer vorm en SCAN heeft er in 2014 samen met de collectieven en haar partners hard aan gewerkt om dit zo goed mogelijk voor te bereiden en in gang te zetten. 
 
In dit jaarverslag laat SCAN u graag zien wat ze voor de collectieven en andere belanghebbenden hebben betekend. 

Doorlopende contracten na 1 januari 2016

Het merendeel van de contracten voor agrarisch natuurbeheer welke onder het huidige stelsel zijn afgesloten eindigt per 1 januari 2016. Hiermee vallen verplichtingen weg voor het grootste deel van het budget voor agrarisch natuurbeheer. Deze budgetten worden via de gebiedsaanvragen van collectieven en bijbehorende beschikkingen per 1 januari 2016 weer vastgelegd in contractuele verplichtingen met de collectieven.
 

Aangepaste versie beheerpakketten en richttarieven 2016

Het overzicht met de richttarieven is aangepast. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf aan de slag te gaan met de beheerpakketten en bijbehorende richttarieven. De verouderde versies zijn verwijderd.
 
Deze pakketten en richttarieven kan elk collectief gebruiken in de voorbereiding op de gebiedsaanvraag; deze pakketten worden in principe niet meer gewijzigd. Wilt u toch wijzigingen aanbrengen in de beheerpakketten? Neem dan contact op met uw regionaal projectleider om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. 
 

Demodagen SCAN-ICT 17 t/m 25 februari

Op 17 t/m 25 februari organiseert SCAN een tweede demodag voor het ICT systeem. Een vergelijkbare bijeenkomst is oktober 2014 georganiseerd voor de voorintekenmodule. Ditmaal gaat het om de deelnemers- en ledenadministratie. 

De middag is bedoeld voor:

Boerenforum: in discussie over agrarisch natuurbeheer

Op 9 februari 2015 organiseert staatssecretaris Dijksma (ministerie van EZ) het 1e Boerenforum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen agrarische ondernemers met de staatssecretaris in gesprek over agrarisch natuurbeheer.

Beheerpakketten en tarieven 2016 beschikbaar

Hierbij wordt het Overzicht beheerpakketten ANLb2016 beschikbaar gesteld aan de collectieven, zodat zij kunnen starten met de uitwerking van hun beheerstrategie in voorbereiding op de voorintekening.
 

Pagina's