Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Het Flevolands Agrarisch Collectief is opgericht!

De zes agrarische natuurverenigingen in Flevoland hebben eind december de formele stap gezet naar de oprichting van een collectief. In dit collectief heeft ook LTO Noord een rol. Hiermee is een agrarisch collectief ontstaan met de gehele provincie Flevoland als werkgebied.
 

Collectieven in Friesland opgericht

Voorzitters Friese collectieven

De ruim 30 agrarische natuurverenigingen in Friesland hebben op 17 december 2014 de formele stap gezet naar de oprichting van 7 collectieven. Dat zijn Collectief De Waddenvogels, De Waadrâne, Noardlike Fryske Wâlden, ELAN, It Lege Midden, Westergo en De Súdwestkust.
 

Collectief Water, Land & Dijken: "We durven mans te zijn"

"Vroeger was het ‘u vraagt, wij draaien’, maar die tijd is voorbij. We varen nu een hele andere koers.” Martine Bijman, projectcoördinator agrarisch natuurbeheer van het collectief Water, Land & Dijken, spreekt bevlogen over weidevogelbeheer. ”We zijn scherper op welk beheer we wel en juist niet willen. Weidevogelbeheer is namelijk onze core business en het is tijd om aan onszelf en aan de buitenwereld te laten zien dat effectief beheer wél kan.”

Ark en Eemlandschap klaar voor 2016

Logo Ark en Eemlandschap

Het agrarische natuurbeheer wijzigt met ingang van 2016. Collectieven krijgen dan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het agrarische natuurbeheer in plaats van de provincie. A&E heeft al vanaf 2001 het weidevogelbeheer met een collectief plan uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de provincie. Nu komen er taken bij en is het een cofinanciering met het gehele agrarische beheer vanuit Europa. Landschap, bodem en water en biodiversiteit zijn de speerpunten naast het weidevogelbeheer.

Collectief Midden Overijssel opgericht

Woensdag 26 november is met de ondertekening van de statuten door het dagelijks bestuur bij notaris Rouwenhorst in Delden het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A. opgericht.
 

Groninger Collectieven klaar voor het agrarisch natuurbeheer

Voorzitters van de Groninger collectieven

Het is zover. Na ruim een half jaar aan voorbereidingen hebben de acht agrarische natuurverenigingen in Groningen de formele stap gezet naar de oprichting van drie collectieven. Dat zijn Collectief Groningen West, Collectief Midden-Groningen en Collectief Oost Groningen.
 

Communicatieproducten voor collectieven

Nu de gebiedsprocessen met de provincie en andere gebiedspartijen (grotendeels) zijn afgerond en veel collectieven op het punt staan zich formeel op te richten, wordt ook de communicatie naar de buitenwereld steeds belangrijker. Denk aan communicatie naar en met de provincie als opdrachtgever, de samenwerking met gebiedspartijen en vooral de (potentiele) deelnemers van het collectief.
 

Koppeling doelsoorten en beheerpakketten in een tabel

Landschapsbeheer Nederland heeft in opdracht van SCAN een tabel gemaakt waarin alle doelsoorten uit het ANLB zijn gekoppeld aan de landelijke beheerpakketten.
 

Model kwaliteitshandboek beschikbaar

In juli was het concept model kwaliteitshandboek al beschikbaar en in de periode erna is door SCAN gewerkt aan de definitieve versie. Zo is de inbreng van diverse partijen uit de Raad van Advies verwerkt en ligt er nu een duidelijk en mooi vormgegeven kwaliteitshandboek voor collectieven.
 

Aankondiging instructiebijeenkomst voorintekentool / ICT

Op 28, 29, 30 en 31 oktober organiseert SCAN verspreid over het land 4 voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten voor bestuursleden en medewerkers van collectieven over het gebruik van de ‘voorintekenmodule’. Deze module stelt collectieven in staat om voorgenomen beheer op perceelsniveau in te tekenen, ter onderbouwing van de gebiedsaanvraag. Op basis van de intekening wordt een ‘intentieverklaring’ geprint met daarin de met de beheerder gemaakte afspraken en een kaartje met het ingetekende beheer.
 

Pagina's